Byggmaterialdagen 14 november 2024

Mötesplatsen om byggmaterial - byggsektorns kärna

Byggmaterial spelar en central roll för en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad. Samverkan i hela värdekedjan är nyckeln till framgång i utvecklingen av bygg- och fastighetssektorn för att nå klimatmålen och andra hållbarhetsmål.

Tillsammans med Stockholmsmässan bjuder Byggmaterialindustrierna in till en heldag om aktuella frågor och dialog om möjligheter och utmaningar. Kom och samtala och nätverka med experter, innovativa företag, myndigheter och aktörer i bygg- och fastighetssektorn. 


Följ oss på: 

linkedin

Anmälan

Säkra din konferensbiljett idag och missa inte chansen att ta del av ett högaktuellt programinnehåll med branschexperter
Early Bird-pris till och med 1 september.

Klicka här för att köpa din biljett »

Byggmaterialdagen är tillbaka!

Efter förra årets framgång med trehundra deltagare och nära sjuttio talare från hela sektorn är vi glada att meddela att Byggmaterialdagen är tillbaka

Läs mer

Play

Nu kan du lyssna på invigningen av dagen med Andreas Carlson samt andra spännande föreläsningar från sal T1.

Till Youtube »

Program 2023

Programmet innehöll högaktuella föreläsningar med branschens experter som delade med sig av sina insikter.

Till konferensprogrammet »

 

Temaområden

Resurseffektivt och cirkulärt byggande
Resurseffektivitet och cirkularitet i byggsektorn har stort fokus, men utvecklingen är i ett tidigt skede och fortfarande småskalig. Ambitionerna inom sektorn är höga, krav från EU-regelverk, arbetet inom standardiseringen och konkreta projekt visar vägen. Hur kan vi skala upp och få de cirkulära flödena konkurrenskraftiga för att få fart på utvecklingen?

Beställarkrav för sektorns hållbara omställning
Marknadskrav är en helt central faktor i sektorns hållbara omställning. Höga, tydliga och långsiktiga ambitioner hos beställarna ger förutsättningar för materialleverantörer och andra aktörer att utveckla och investera i nya material, produkter och lösningar. Men hur ska kraven ställas för att stimulera och driva på den hållbara utvecklingen i ett livscykelperspektiv?

Potentialen med renoveringar och uppgraderingar
Renoveringar, underhåll och energieffektiviseringsåtgärder kan bidra till att hålla igång byggsektorn i det svåra konjunkturläget. Även ur ett resurseffektivitetsperspektiv är det viktigt att behålla, utveckla och förlänga livslängden på det som redan byggts. Vad finns det för potential i Sverige för dessa typer av åtgärder och hur växlar sektorn fokus i närtid? Och vad innebär de nya EU-kraven på nationella renoveringsplaner för byggnader?

Innovation och materialutveckling
Utvecklingen inom byggmaterialindustrin går på högvarv för att ta fram nya material, produkter, lösningar och byggsystem med lågt klimatavtryck. Marknadskrav tillsammans med kommande lagkrav från EU driver utvecklingen och arbete pågår inom standardisering för att stödja processen. Redan idag finns en mängd innovativa material och optimerade lösningar som kan växlas upp och implementeras i större skala. Här presenteras en rad exempel på nya, innovativa lösningar från byggmaterialindustrin.

Missa inga nyheter!

Håll mig uppdaterad på Byggmaterialdagens nyheter och aktiviteter.

 

Medarrangör: 

Byggmaterialindustrierna

Arrangör: 

nordbygg