toppbild material
Boka din konferensbiljett »

Byggmaterialdagen
28 november 2023, Stockholmsmässan

Byggmaterial spelar en central roll för en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad. Samverkan i hela värdekedjan är nyckeln till framgång i utvecklingen av bygg- och fastighetssektorn för att nå klimatmålen och andra hållbarhetsmål.

Vi bjuder nu in hela sektorn till dialog om hur vi tillsammans bygger för framtiden och hanterar de stora förändringar som sker i branschen. Hur omhändertar vi potentialen av teknikutveckling och innovation av fossilfria, klimatneutrala, cirkulära och resurseffektiva lösningar? Hur kan digitaliseringen av produktinformation skapa möjligheter? Vad innebär nya och reviderade regelverk och standarder, nationellt och på EU-nivå, för byggandet och omställningen? Och vilka insatser krävs för frågor som aktualiserats av pandemin och Ukraina-krisen; som energieffektivisering, materialförsörjning samt byggandets kostnadsutveckling?

Byggmaterialen är byggsektorns kärna - därför har vi skapat Byggmaterialdagen!

Tillsammans med Stockholmsmässan bjuder Byggmaterialindustrierna in till en heldag om aktuella frågor och dialog om möjligheter och utmaningar. Kom och samtala och nätverka med experter, innovativa företag, myndigheter och aktörer i bygg- och fastighetssektorn. 

Öppettider
28 november, kl. 08.30-17.00


Early bird-pris

Köp konferensbiljett till boka tidigt-pris till och med den10 oktober.

Anmäl dig »

Programmet är släppt

Nu är programmet för årets Byggmaterialdag släppt! Programmet innehåller högaktuella föreläsningar med branschens experter som delar med sig av sina insikter.

Till konferensprogrammet »

Moderator Catarina Rolfdotter-Jansson

Catarina är en framstående expert inom hållbar utveckling, med fokus på energi, klimat, stadsplanering, trafik och byggande.

Läs mer »

Senaste nytt

Ta del av det senaste inför Byggmaterialdagen!
- Temat för Byggmaterialdagen 2023 är innovation för hållbart byggande. Nu presenteras det fulla programmet.
- Infrastruktur- och bostadsministern inleder dagen.

Läs mer »

Hur bygger vi hållbart ur ett livscykelperspektiv?
Byggmaterialen utgör en stor del av lösningen för ett hållbart samhällsbyggande. Vad kännetecknar dagens byggmaterial som ligger i framkant och vilka krav ska vi ställa på framtidens material? Hur bygger vi med höga funktionskrav, lång livslängd, låg klimatpåverkan, cirkulära flöden och hög resurseffektivitet för att nå hållbarhetsmålen? Hur flyttar vi gränserna framåt tillsammans?

Vilka är möjligheterna och utmaningarna med digital informationsdelning?
Omställningen till klimatneutralitet och cirkulära flöden ställer krav på att kunna dela och spåra data om byggmaterial under hela livscykeln. Vi diskuterar utmaningar och möjligheter med digital informationsdelning samt visar nyttan med praktiska exempel och framtidsspanar mot vad som kommer framöver.

Vad innebär de stora förändringarna inom regelverk och standarder för byggmaterialen och sektorn?
Vad kommer de nya regelverken på EU-nivå, såsom t ex Byggproduktförordningen, Ecodesign och kemikalielagstiftningen samt Möjligheternas byggregler att innebära för branschen och byggsektorn? Vilken roll kommer standardiseringen och branschens framtagande av egna rekommendationer och normer att ha?

Vilka utmaningar, målkonflikter och lösningar finns kopplat till nya krav på låg energianvändning?
Hur bidrar vi till EU:s nya, tuffa energi- och klimatmål, samtidigt som vi värnar byggnadernas klimatprestanda? Hur stor är potentialen för energieffektivisering till rimlig kostnad i befintligt bestånd och i nyproduktion? Vi diskuterar hur vi ska samverka i sektorn för att möta kraven så smart och kostnadseffektivt som möjligt

Missa inga nyheter!

Håll mig uppdaterad på Byggmaterialdagens nyheter och aktiviteter.

 

Medarrangör: 

Byggmaterialindustrierna

Strategisk partner: 

IVLSveriges Bygguniversitet


Huvudpartner: 

heidelberg materials

Kunskapspartner: 

gs1KiiltoRagn-Sellsrockwoolsaint-gobain

Arrangör: 

nordbygg