Byggmaterialdagen 14 november 2024

Mötesplatsen om byggmaterial - byggsektorns kärna

Byggmaterial spelar en central roll för en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad. Samverkan i hela värdekedjan är nyckeln till framgång i utvecklingen av bygg- och fastighetssektorn för att nå klimatmålen och andra hållbarhetsmål.

Tillsammans med Stockholmsmässan bjuder Byggmaterialindustrierna in till en heldag om aktuella frågor och dialog om möjligheter och utmaningar. Kom och samtala och nätverka med experter, innovativa företag, myndigheter och aktörer i bygg- och fastighetssektorn. 


Följ oss på: 

linkedin

Play

Nu kan du lyssna på invigningen av dagen med Andreas Carlson samt andra spännande föreläsningar från sal T1.

Till Youtube »

Program 2023

Programmet innehöll högaktuella föreläsningar med branschens experter som delade med sig av sina insikter.

Till konferensprogrammet »

Intervjuer

- Infrastruktur- och bostadsministern inleder dagen
- Vår väg mot nettonoll – med Heidelberg Materials Sverige
- hur ser det hållbara samhällsbyggandet ut 2045?
- Nästa steg för att digitalisera byggmaterial, enligt NCC
- Därför bör du känna till de kommande EU-regelverken

Se vad som händer »

Hur bygger vi hållbart ur ett livscykelperspektiv?
Byggmaterialen utgör en stor del av lösningen för ett hållbart samhällsbyggande. Vad kännetecknar dagens byggmaterial som ligger i framkant och vilka krav ska vi ställa på framtidens material? Hur bygger vi med höga funktionskrav, lång livslängd, låg klimatpåverkan, cirkulära flöden och hög resurseffektivitet för att nå hållbarhetsmålen? Hur flyttar vi gränserna framåt tillsammans?

Vilka är möjligheterna och utmaningarna med digital informationsdelning?
Omställningen till klimatneutralitet och cirkulära flöden ställer krav på att kunna dela och spåra data om byggmaterial under hela livscykeln. Vi diskuterar utmaningar och möjligheter med digital informationsdelning samt visar nyttan med praktiska exempel och framtidsspanar mot vad som kommer framöver.

Vad innebär de stora förändringarna inom regelverk och standarder för byggmaterialen och sektorn?
Vad kommer de nya regelverken på EU-nivå, såsom t ex Byggproduktförordningen, Ecodesign och kemikalielagstiftningen samt Möjligheternas byggregler att innebära för branschen och byggsektorn? Vilken roll kommer standardiseringen och branschens framtagande av egna rekommendationer och normer att ha?

Vilka utmaningar, målkonflikter och lösningar finns kopplat till nya krav på låg energianvändning?
Hur bidrar vi till EU:s nya, tuffa energi- och klimatmål, samtidigt som vi värnar byggnadernas klimatprestanda? Hur stor är potentialen för energieffektivisering till rimlig kostnad i befintligt bestånd och i nyproduktion? Vi diskuterar hur vi ska samverka i sektorn för att möta kraven så smart och kostnadseffektivt som möjligt

Missa inga nyheter!

Håll mig uppdaterad på Byggmaterialdagens nyheter och aktiviteter.

 

Medarrangör: 

Byggmaterialindustrierna

Strategisk partner: 


IVLSveriges Bygguniversitet


Huvudpartner: 

heidelberg materials

Kunskapspartner: 

gs1KiiltoRagn-Sellsrockwoolsaint-gobain


Mediapartner:

byggfakta
byggfakta docubyggvärlden

Oficiell mässtidning:

byggvärlden

Arrangör: 

nordbygg