montage-material

Vi svarar gärna på dina frågor!

Lina Hann

Projektledare

+46 8 749 44 73

Liv Ljungqvist

Operativ projektledare

+46 8 749 44 15

Tobias Haupt Amedé

Säljare

+46 8 749 44 16

Jenny Svärd

Programansvarig

+ 46 8 783 84 22